De huidige generatie groeide op met het idee dat de hele wereld zich zou vormen naar onze westersewaarden en normen. Buitenlandse zaken was iets abstracts. De meeste aandachtging uit naar de economie en welvaart. Bij de afgelopen verkiezingen speelde het buitenland nauwelijks een rol omdat we vergeten waren dat ook ons leven voor een groot deel bepaald wordt door wat er in het buitenland gebeurt. Corona en de Russische aanval op Oekraïne hebben het buitenland weer op de agenda gezet.

We waren het vergeten. Generaties groeiden op zonder grootschalig geweld oftegenslag. Oorlog was iets van lang geleden. Vrijheid en veiligheid warenvanzelfsprekend. Een soort recht, zonder het besef dat dit ook plichten en offersvraagt. Nederland is een klein land met heel veel buitenland. Dan is het zinloos om tedenken dat het ons niet raakt, naïef om te demonstreren dat dit ‘niet mijn oorlog’ is.

Reden voor Tweede Kamerlid Derk Boswijk om een nieuwe kijk op buitenlandbeleid op papier te zetten toen hij dit voorjaar woordvoerder buitenlandse zaken werd: "Oorlogen, migratie en een pandemie waren de grote thema’s die het leven van mijnopa’s bepaalden, maar net zo goed onze toekomst. Resoluut, robuust en realistisch buitenlandbeleid is in het belang Voor Heel Nederland."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.