CDA-woordvoerder Landbouw Derk Boswijk heeft deze week verschillende voorstellen ingediend die kunnen rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Eén motie gaat over het mogelijk maken van bosaanplant op landbouwgronden, een andere motie roept op om de mogelijkheid te onderzoeken voor de invoering van een agrarische praktijktoets bij nieuwe wet- en regelgeving. Beide moties werden ingediend met steun van meerdere andere partijen, waardoor ze bij de stemmingen op een meerderheid kunnen rekenen.

Agrarische praktijktoets
Er moet een agrarische praktijktoets komen, die in elke memorie van toelichting van een nieuwe wet wordt opgenomen, een equivalent van de reeds bestaande mkb-toets. Via een motie heeft Derk Boswijk de regering opgeroepen om te onderzoeken hoe dit gerealiseerd kan worden. De toets moet ook gaan gelden voor Europese verordeningen die omgezet worden naar Nederlandse wetgeving.
Volgens Boswijk zien boeren door de toenemende regelgeving vaak door de bomen het bos niet meer. “Tegelijkertijd willen veel boeren heel graag meedenken over de praktische uitvoerbaarheid van nieuwe regels en wetten. En aangezien boeren net als mkb’ers gewoon ondernemers zijn, is het niet meer dan logisch om daarbij te kiezen voor een equivalent van de mkb-toets: de agrarische praktijktoets.”

Bosaanplant als verdienmodel
Bos aanplanten op landbouwgrond kan een verdienmodel zijn voor boeren, maar dit past vaak niet binnen het bestemmingsplan van een gemeente. Daarom heeft het CDA de regering verzocht om met voorrang in kaart te brengen welke maatregelen, waaronder wet- en regelgeving, nodig zijn zodat vrijwillig bos planten op landbouwgronden wel mogelijk is.

Derk Boswijk: “In de Bossenstrategie wordt al gesproken over de aanplant van meer bomen en bossen, ook op landbouwgrond. Maar elke gemeente is verantwoordelijk voor haar eigen bestemmingsplan. Met als gevolg dat bijvoorbeeld kippenboeren die graag wilgen willen planten in hun uitloopgebied, vaak worden tegengehouden door belemmerende regelgeving. Dat moet veranderen, zodat vrijwillig bos planten op landbouwgronden wel mogelijk wordt.”

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.