Elk jaar worden er ruim 40 miljoen hanenkuikentjes, direct als ze uit het ei komen, gedood. Hanenkuikentjes hebben namelijk geen economische waarde want ze zullen op latere leeftijd immers geen eieren gaan leggen. Als christendemocraat, met rentmeesterschap hoog in het vaandel, heb ik erg moeite met deze praktijk. Ik weet dat ook boeren het liever anders zien.

Er zijn 3 manieren om met deze situaties om te gaan.
1.    Je kunt reageren uit emotie en met een voorstel komen om dit direct te verbieden. Het gevolg zal alleen zijn dat veel pluimveebedrijven dan zullen verhuizen naar landen waar de eisen op het gebied van dierenwelzijn en milieu veel lager zullen zijn. Je veegt hiermee je straatje als Nederland schoon maar per saldo zal het voor de dieren alleen maar slechter worden.
2.    Je kunt ook de status quo accepteren en het veranderende sentiment in de samenleving negeren of zelf veroordelen onder het mom van ‘ze moeten ons weer hebben’.
3.    Je kunt ook samen met de sector gaan kijken hoe we zo snel mogelijk van deze praktijk afkomen.  Bijvoorbeeld door innovatie waarmee het geslacht van de kuikentjes al in het ei kan worden vastgesteld en dat deze kosten niet alleen worden afgewenteld op de boer maar dat wij als consument daaraan gaan meebetalen.

Partij van de Dieren koos de eerste optie. De motie [1] die ze hebben ingediend behaalde een meerderheid. Dit geeft de verandering in de samenleving en ook in de politiek aan. Je kunt hier boos op reageren en het debat flink polariseren. Dit zorgt voor veel likes en retweets maar je negeert het dierenleed, de realiteit in de samenleving en de boeren zijn er geen centimeter mee geholpen.  Of anders gezegd: ‘Als je niet aan tafel zit, dan sta je op het menu’.
Daarom koos ik voor de derde optie. Ik heb samen met de SP een motie [2] hiervoor ingediend welke ook een meerderheid haalde. Het gevolg hiervan was dat ik een dag lang boze telefoontjes, appjes en mailtjes kreeg. Toen ik echter de situatie uitlegde bedaarden veruit de meeste mensen en moesten ze toch ook wel erkennen dat de status quo, 40 miljoen hanenkuikentjes doden, ook niet acceptabel is. En stel je voor dat ik mijn motie niet had ingediend. Dan had de minister alleen de motie van de Partij van de Dieren gehad om uit te voeren en stond het verdienmodel van de boeren niet in haar opdracht. 

U kunt er op rekenen dat ik als woordvoerder landbouw de aankomende jaren vaker deze situaties aan u zal voorleggen. Want rentmeesterschap is een actieve bezigheid. Het betekent verbeteren, verfijnen, maar ook schrappen. Rentmeesterschap is niet de handhaving van de status quo.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.