01 april 2022

Balans en boerenverstand

Als gemeenteraad moet je heel goed weten wat de impact van raadsbesluiten heeft op de inwoners. Je moet daarin de balans vinden tussen snelheid, eenvoud en scherpte’, zo begon ik mijn bijdrage in mijn eerste gemeenteraadsvergadering donderdag 31 maart. Een bijdrage als opmaat naar een belangrijk agendapunt: de omgevingswet. Een wet die grote impact gaat hebben op onze inwoners en één van onze grootste maatschappelijke uitdagingen raakt: de woningnood!

De besluiten die door het college aan de raad werden voorgelegd hadden een belangrijk doel: snelheid creëren in het verlenen van vergunningen. En dat is wat we willen natuurlijk. Dat betekent ook dat de raad meer zaken aan het college moet overlaten. En daar niet het toezicht op heeft. Aan de raad dus de uitdaging om de juiste balans te vinden tussen invloed en toezicht enerzijds en loslaten en vertrouwen anderzijds. 

Voor het CDA was dit aanleiding twee amendementen in te dienen. De VVD was bereid deze amendementen mede in te dienen. Ons doel? Een ja, mits. Want wij willen snelheid. En wij willen ook dat zowel inwoners als de raad voldoende inspraak houden. Wij stelden daarom een aantal wijzigingen voor met de intentie om niet direct alles aan het college te delegeren. En in de praktijk eens uit te vinden of dit haalbaar is. Praktische aanpak dus.

Het was aan het college om daarop te reageren. Mevrouw Hempen, demissionair wethouder op dit dossier, ging in op de mogelijke gevolgen die de door ons voorgestelde wijzigingen zouden hebben op de snelheid in bijvoorbeeld het vergunningsverleningsproces. Dat was voor het CDA aanleiding een schorsing aan te vragen.

Tijdens deze schorsing kwamen CDA, VVD en mevrouw Hempen bijeen om verder van gedachten te wisselen. Het was een constructief gesprek waarin de gevolgen van de amendementen verder werden toegelicht. Deze nieuwe inzichten waren voor ons aanleiding onze amendementen in te trekken en met de voorgelegde besluiten in te stemmen.

Mijn leidmotief is dat je alleen iets bereikt als je samenwerkt. Dat betekent ook dat je moet bijsturen als je nieuwe informatie tot je krijgt. En in dit geval betekent het dat je je standpunt bijstelt. Boerenverstand en balans. Dat hebben we in deze tijd nodig.  Zeker als het gaat om urgente maatschappelijke thema’s waar wij als raad samen met het college en de gemeente aan de slag moeten.

Wat we gister in ieder geval samen hebben bereikt, is dat we een volgende stap hebben gezet in het versnellen van vergunningsverleningsprocessen. Een ja mits, samenwerken en vertrouwen is waar het om draait. 

Tamara de Boer
Gemeenteraadslid CDA De Wolden
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.