Wat je kiest doet er toe!

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA De Wolden, hiermee geeft het CDA aan wat zij belangrijk vindt voor de komende vier jaar. Alles opgeschreven vanuit de uitgangspunten en de identiteit van het CDA. In hoofdstuk 2 “Wat je kiest doet er toe” leest u hier meer over.

Alhoewel de crisis (ten dele) achter de rug is en de werkeloosheid daalt, zijn er nog veel onzekerheden. Op wereldniveau oorlog, hongersnood en terrorisme, Europa kraakt en is aan modernisering toe en landelijk zijn de thema’s als: zorg, ouderen, werk en immigratie belangrijk. Deze onzekerheden kunnen gemakkelijk leiden tot afname van solidariteit. Het CDA gaat hier niet in mee maar wil juist de onderlinge verbondenheid versterken. “Wie geraakt is door het lot van de ander kan niet anders dan in beweging komen”.

“Wat je kiest doet er toe.” Bij het CDA staat de gemeenschap centraal. In ons programma leest u hoe wij de komende vier jaar aan de slag gaan met thema’s zoals: leefbaarheid, duurzaamheid, werk, onderwijs en een sociaal beleid. 

En dan tot slot, met dit programma “Wat je kiest doet er toe” geven wij richting aan de thema’s die in onze mooie gemeente spelen.  

Herman Boschman
Vice-voorzitter CDA De Wolden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.