27 september 2019

Bert Schaak beëdigd tot steunfractielid

In de raadsvergadering van 26 september werd Bert Schaak beëdigd tot steunfractielid van de CDA-fractie. Hij vult daarmee de opengevallen plek op, die ontstond doordat Tjalling de Wit in april van dit jaar tot raadslid werd beëdigd.

Bert is al enige jaren actief binnen het CDA. Als bestuurslid en sinds de laatste verkiezingen in maart 2018 ook als ondersteuner bij de raadsfractie. Bert heeft altijd interesse gehad in de politiek en wil naast het bestuurswerk zich nu meer richten op het fractiewerk.
Bert Schaak: “Voor mij is het vanzelfsprekend dat wanneer je ergens bij hoort je ook meedoet. Dat kan zijn door mee te helpen om de speeltuinen te onderhouden samen met de buurt(vereniging), dat kan zijn luizen-pluizen op school en in het groot; (actief) lid zijn van een politieke partij. Dat zou mijn oproep aan iedereen zijn die een mening heeft over hoe de samenleving eruit zou moeten zien. Doe mee, sluit je aan en zet je in op de manier die jou recht doet. Betrokkenheid heeft handen en voeten; gebruik ze! Voor mij betekent het dat ik de fractie ga ondersteunen in het meedenken en controleren van het college. Wat is goed voor de Wolden, haar inwoners, de leefomgeving? Nu maar ook later.”

Bert woont in Zuidwolde en is eigenaar van Schaak Supervisie & Intervisie, professionele begeleiding in Zorg en Onderwijs. Vanuit zijn bedrijf begeeft hij zich op verschillende terreinen. Zo is hij geregistreerd supervisor (LVSC). Zowel binnen zorginstellingen en SW-bedrijven alsook Hogescholen is hij werkzaam als supervisor en coach. Ook geeft hij als trainer voor zorginstellingen en gemeentelijke instanties diverse trainingen (agressie(preventie)training teambuilding, communicatie), Daarnaast is Bert als trainingsacteur breed inzetbaar.
Hij betrokken bij het jeugdwerk in de kerk en op de school van zijn kinderen zet hij zich actief in.
Het CDA wenst Bert veel succes met zijn werkzaamheden als steunfractielid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.