31 januari 2020

Bestrijding overlast eikenprocessierups

Op donderdag 30 januari debatteerde de raad over mogelijke oplossingen voor de problemen, die de eikenprocessierups veroorzaakt. Het CDA pleitte voor een lange termijn oplossing. Woordvoerder Tjalling de Wit pleitte voor versterking van diverse projecten zoals slim inzetten van het budget voor de bloemrijke akkerranden. Maar ook het ecologisch bermbeheer verwacht de fractie nog op de agenda.

Aanleiding
In 2019 was er veel overlast voor de inwoners door de eikenprocessierups. Daarom heeft de raad in november 2019 het college bij amendement gevraagd om te onderzoeken wat de resultaten zijn van veel vroeger in het seizoen bestrijden van de eikenprocessierups (epr).
De raadsleden kregen voorafgaand aan de discussie een presentatie met uitleg over de verschillende mogelijkheden om overlast te beperken. De ideale oplossing van beheer bestaat (nog) niet. Er zijn vele methoden om te beheersen. De huidige methode om te beheersen is het wegzuigen van de rupsen. In de presentatie kwamen naast de huidige methoden de volgende methoden aan de orde:
• Beheersing met nemathoden;
• Beheersing met bacteriepreparaat;
• Beheersing op een natuurvriendelijke methode.
De verschillende methoden werden aan de raad voorgelegd en partijen werd gevraagd om mee te denken welke methode het meest geschikt is voor beheersing van de eikenprocessierups de komende jaren.

CDA kiest voor lange termijn oplossing
De CDA-fractie neemt de overlast door de eikenprocessierups serieus en pleit voor een brede aanpak met oog voor de lange termijn. Dat betekent een mix van maatregelen met aaltjes (nemathoden) en natuurvriendelijke aanpak in de risicovolle gebieden in de bebouwde kom en langs de schoolroutes. Bacteriële en chemische bestrijding werkt de natuurlijke bestrijding door insecten en mezen tegen. Het CDA ziet dat als contraproductief: bacteriepreparaten zouden dus niet gebruikt moeten worden.. Het wegzuigen van nesten (de curatieve methode) kan altijd, maar dit levert geen lange termijn oplossing.
De Wit: “Kies de bomenrijen die overlast geven. Het gaat niet om het uitroeien van de eikenprocessierups, maar om het voorkomen van de overlast. Het is duidelijk dat een structureel hoger bedrag aan de bestrijding van de overlast moet worden besteed. Wat het CDA betreft mag dat het dubbele mag zijn van het huidige. Veel hangt af van hoe de mix aan maatregelen wordt samengesteld.”

Breed oppakken.
Een samenwerking met omliggende gemeentes is noodzakelijk.  Bij het breed oppakken zou het mooi zijn als bijvoorbeeld scholen betrokken zouden kunnen worden bij het maken (prefab) en plaatsen van nestkastjes, de al genoemde Wapserveen-methode. Denk ook aan het introduceren van de nestkastjesdag. Verder pleit het CDA voor versterking van diverse projecten zoals slim inzetten van het budget voor de bloemrijke akkerranden. Maar ook het ecologisch bermbeheer verwachten we ook nog op de agenda, fluitenkruid en gele bloemen helpen enorm voor de sluipwespen, de natuurlijke vijand. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.