27 januari 2023

CDA steunt Economisch Actieplan

In de raadsvergadering van 26 januari stond het Economisch Actieplan De Wolden 2023-2027 op de agenda. Na bespreking ging de meerderheid van de raad akkoord met het plan. 

Het economisch Actieplan De Wolden 2023-2027 vormt voor de komende jaren het economische uitvoeringskader (met daarin inbegrepen ook de sector landbouw en recreatie en toerisme). Doel is het stimuleren van de bedrijvigheid, het verbeteren van het ondernemersklimaat en het onderhouden van een goede relatie met het bedrijfsleven. Tijdens het maken van het plan is veelvuldig samengewerkt met het ondernemersplatform en landbouworganisaties. Ondernemersverenigingen, ondernemers en inwoners kregen de ruimte om mee te denken.

Het CDA staat voor een eerlijke en een duurzame economie. Een economie met ruimte voor lokaal ondernemerschap. De gemeente trekt samen met lokale ondernemers op in de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, werkgelegenheid en scholing. Daarom gaf woordvoerder Karin Brouwer de complimenten aan het college. “Belangrijke thema’s vinden we terug in de actieplan, zoals het stimuleren van bedrijvigheid en het bijdragen aan het verbeteren van het ondernemersklimaat en het onderhouden van een goede relatie met het bedrijfsleven. Dit door middel van de bedrijvencontactfunctionaris en één aanspreekpunt voor onze agrariërs.”
Uitgangspunt van het actieplan is, dat huidige kwaliteiten van het landschap behouden blijven en verstrekt worden. Het landschap is drager voor toekomstige ontwikkelingen. En dat is volgens het CDA een prima uitgangspunt.

Karin Brouwer gaf het college enkele aandachtpunten mee. 
Het CDA vindt dat bij aanleg van een bedrijventerrein de ontsluiting op orde hoort te zijn. Het extra verkeer moet makkelijk aansluiten op de gebiedsontsluitingswegen zoals de N375 en N48. Karin Brouwer: “Wij delen daarom de zorg, die in de zienswijze wordt uitgesproken over de ontsluiting van een eventueel bedrijventerrein in Koekange. Wordt de ontsluiting meegenomen bij de ontwikkeling van de bedrijventerreinenvisie? En welke impact heeft ontsluiting op de gebiedsontsluitingswegen. De N375 is nu al een drukke weg, wordt die weg straks nog drukker en kan deze weg het dan aan?”

Ten tweede benadrukte Brouwer dat lokale ondernemers altijd in beeld moeten zijn, wanneer er door derden advies wordt uitgebracht. Daarnaast moet de dienstverlening op orde zijn. Brouwer: “Regelmatig horen we signalen dat de dienstverlening van de gemeente te wensen over laat. Het is soms lastig om contact te krijgen, op verzoeken van inwoners wordt niet gereageerd of terugbel toezeggingen worden niet nagekomen. Het is prima dat er één aanspreekpunt of functionaris is, maar het gehele communicatietraject moet op orde zijn.”

Het college gaf aan dat de mobiliteit onderdeel is van de bedrijventerreinenvisie, die wordt gemaakt. De communicatie is uitermate belangrijk en wethouder zegde toe nog eens bij externe partijen te informeren over het in beeld brengen van lokale ondernemers.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.