03 april 2023

CDA wil betaalbare woningen

In tegenstelling tot hoe het programma vitale vakantieparken tot stand kwam waar geen enkele inwoner of belanghebbende bij betrokken was, is dat in het geval van de woonzorgvisie een totaal ander verhaal.

Het eindresultaat van de woon(zorg)visie mag er zijn. Zowel direct en indirect betrokkenen hebben op heel veel verschillende manieren hun inbreng kunnen doen. Het CDA was ook heel blij te constateren dat haar input letterlijk terugkwam in de visie. De drie belangrijkste punten waren 1) voorrang voor eigen inwoners, 2) een fatsoenlijk aandeel nieuwbouw bestemd voor betaalbare huur en koop en 3) clustering van seniorenwoningen om daarmee de zorgleveranties toegankelijker te maken.

Met betrekking tot de nieuwbouw voor de groep arbeidsmigranten was er veel tumult. Want uit het stuk blijkt dat dit al gauw om 25% van de woningvoorraad zou gaan. Voor het CDA aanleiding om technische vragen te stellen, want is dit niet wat buitenproportioneel?

De beantwoording van de technische vraag was voor het CDA aanleiding om een amendement in te dienen die door de hele raad is overgenomen. Gelukkig is 25% van de nieuw te bouwen woningen niet bestemd voor arbeidsmigranten alleen, maar gaat het om wooneenheden. Dat gaat dan ook om kamers bijvoorbeeld.

Het CDA vindt dat de huisvesting van arbeidsmigranten geen taak van de werkgever alleen kan zijn, en dat de gemeente moet ondersteunen. Juist om illegale huisvesting zoals op vakantieparken te voorkomen.

Verder is het CDA blij dat in de woon(zorg)visie heel veel geschreven wordt over starters en het betaalbaar houden van woningen. De mooiste oplossingen komen voorbij: statiegeldwonen, kooplater woning, duokoop met erfpacht. Het kan dus wel!

De roep om betaalbare woningen is luid en daar wordt nu gehoor aan gegeven. Dit is voor het CDA vooral aanleiding geweest om het amendement van de VVD te verwerpen. In dat amendement pleit de VVD juist voor een groter aandeel dure woningen. Dan is er blijkbaar toch niet goed geluisterd naar de noodkreet van onze inwoners.

Al met al is het CDA blij met het plan. En heeft de wethouder nog wel op het hart gedrukt om de mogelijkheden rondom verkeersinfrastructuur heel goed mee te nemen in de uitvoering. Dit is immers randvoorwaardelijk. We zitten niet te wachten op dezelfde toestanden als Hoge Akkers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.