04 oktober 2019

Fractie CDA De Wolden in dialoog met leden

Tijdens een goedbezochte openbare fractievergadering gingen de fractieleden van CDA De Wolden in gesprek met de leden van die partij. Enige onderwerp deze avond was de Multi Functionele Accommodatie te Zuidwolde.

De fractie deed verslag van het tijdpad wat heeft geleid tot het besluit om de (financiële) mogelijkheden van een MFA te onderzoeken. In een uitgebreide presentatie over de aanleiding en aanloop naar dit besluit verkregen de geïnteresseerde aanwezigen een goed beeld van alle factoren die hierbij een rol hebben gespeeld. Duidelijk werd daarbij dat de CDA fractie vóór het onderzoek is om een MFA te realiseren ter vervanging van de huidige sporthal, gymzaal, bibliotheek en ontmoetingscentrum De Boerhoorn, maar scherp is op de financiële onderbouwing en verwachtingen die hierbij een rol spelen. Dit bleek ook uit het initiatief dat de fractie nam bij de behandeling van de kadernota 2020 met het indienen van verschillende amendementen. Die vroegen om een helder tijdsplan, het in kaart brengen van financiële risico’s en de onderbouwing van de exploitatie.

De aanwezigen lieten zich niet onbetuigd in het stellen van vragen en het maken van kritische kanttekeningen. Een megaproject als dit in één van de kernen van de gemeente De Wolden roept reactie op! Waarom een theaterzaal? Hoe gaat men komen tot gezonde exploitatiecijfers? Waarom zo uitgebreid? Maar ook bleek uit het applaus wat op klonk vertrouwen in de aanpak van de fractie.
Zo hebben de amendementen van de oppositie, onder leiding van het CDA, geleid tot toezeggingen van de betrokken wethouder van ‘t Zand. Waar de fracties van VVD en Gemeentebelangen geen kaders wilden stellen aan de financiële risico’s en de momenten van inspraak van de raad hebben oppositie en wethouder elkaar gevonden in een gezonde aanpak van zo’n groot project.
Nu blijkt dat de second opinion met betrekking tot de risicotaxatie genoeg vragen oproept om de voorgenomen besluitvorming aangaande de MFA van november door te schuiven naar het volgende jaar!

De fractie voelt zich gesterkt door de leden en onderkent de kritische vragen die men stelde en is gevoed met enkele scherpe analyses en waardevolle opmerkingen die mee worden genomen in het vervolg. De CDA-fractie wil met een constructieve en alerte houding haar rol als controleur van het college vervullen. Met als doel; goede voorzieningen voor het verenigingsleven en welzijnswerk maar ook met een gezond huishoudboekje voor de komende jaren. Uitgangspunten daarbij: objectief, rechtvaardig, betrouwbaar en financieel verantwoord. Het feit dat de besluitvorming is uitgesteld omdat de second opinion teveel vragen oproept is een bevestiging van het slagen in die rol.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.