12 maart 2023

Met koeienmest je huis verwarmen. Het kan!

De stikstofverhalen vliegen ons om de oren. Dit zijn vaak zorgelijke verhalen, maar gelukkig zijn er ook goede en inspirerende voorbeelden. Een daarvan is te vinden bij de Coöperatie Biogasnetwerk Koekange-Echten. 

Zaterdag 4 maart bracht het CDA met een delegatie van 50 personen een bezoek aan het bedrijf van een van de initiatiefnemers: melkveehouder Tijmens in Koekange. De reden voor het bezoek is duidelijk. Tijmens krijgt het voor elkaar om groen gas uit mest te produceren. En dat helpt bij een verlaging van de stikstofuitstoot met maar liefst 50%.

Boeren uit Koekange en Echten zijn van plan om gezamenlijk groen gas te produceren van runder- en varkensmest door de toepassing van monovergisting. Hierbij wordt mest van het eigen bedrijf in een gesloten systeem vergist. Op het bedrijf van Klaas en Christa Tijmens is het eerste pilotproject van de coöperatie neergezet. Het opgewekte biogas uit de monovergister wordt nu omgezet naar elektriciteit. Met succes.

Maar voor de toekomst wordt gekeken hoe dit biogas gebruikt kan worden als alternatief voor aardgas. Het biogas van meerdere boerenbedrijven wordt dan naar een opwerkunit getransporteerd. Van daaruit gaat het naar een bestaand aardgasnetwerk van Rendo. Met de mest van drie koeien kun je namelijk al één eengezinswoning verwarmen! 

Monovergisting is een manier om de uitstoot van stikstof met 50% te verminderen. Uit studies is gebleken dat als een groot aantal bedrijven hieraan meedoen het ook commercieel interessant is. Gemeente De Wolden en het energiebedrijf N-tra uit Meppel ondersteunen het project en staan garant voor een deel van de financiële risico’s die worden genomen. 

De CDA-ers waren in ieder geval zwaar onder de indruk van dit initiatief bij Tijmens. Als dank voor de rondleiding overhandigde Miranda Wesselink, lijsttrekker van het Waterschap Drents Overijsselse Delta een meiboom. De meiboom is een boom die van oudsher op heel veel boerenerven voorkomt. En net als de monovergister verlaagt de meiboom ook de CO2-uitstoot. “Ik hoop dat de boom en de Coöperatie Biogasnetwerk Koekange-Echten de komende jaren gaan groeien. En dat we van beide nog heel lang plezier mogen hebben”, aldus Miranda Wesselink.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.