29 november 2019

Van afval naar grondstof

Donderdag 28 november werd het grondstoffenplan 2020-2025 door de raad vastgesteld. De landelijke overheid heeft gemeenten opdracht gegeven om in 2020 nog maar 100 restafval per inwoner per jaar voor verbranding over te houden en in 2025 nog maar 30 kilogram. Deze 30 kilogram bestaat uit materiaal in het huishoudelijk restafval dat niet meer kan worden gescheiden en gerecycled. In 2018 heeft de gemiddelde inwoner in De Wolden 142 kilogram fijn restafval (minicontainer) en 27 kilogram grof (milieustraat) restafval “geproduceerd”. Het fijn restafval in De Wolden bestaat nog voor de helft uit grondstoffen.

Nieuw grondstoffenplan
“Afvallen is niet gemakkelijk” Met die zin begon CDA-woordvoerder Tjalling de Wit zijn bijdrage. Hij vervolgde met: “Voor enkele kilo´s minder moet men hard aan de bak, maar een paar kilo´s meer zijn er ongezien zo weer bij. Zo lijkt het ook te gaan met het grondstoffenbeleid, tot voor kort nog afvalbeleid. Onze inwoners hebben de scheidingsdoelstelling van 75% gehaald, maar de kilo´s per huishouden zijn nog ver van de doelstelling”.
In het nieuwe grondstoffenplan worden een aantal maatregelen voorgesteld om ervoor te zorgen dat de hoeveelheid fijn restafval (zwarte container) omlaag gaat. Minder restafval in de zwarte container en meer grondstoffen in de andere containers, zo is het plan.
Het CDA benoemde dat communicatie en voorlichting naar de inwoners uitermate belangrijk is. Vanaf 2021 worden afvalcoaches en BOA´s ingezet. De CDA fractie is benieuwd naar de bevindingen van deze afvalcoaches en gaf het college de suggestie mee om de bevindingen in de jaarstukken van de gemeente mee te nemen. 

Oud papier
In het nieuwe grondstoffenplan werd ook gesproken over het mogelijke beëindigen van het ophalen van oud papier door verenigingen. Gemeentebelangen diende mede namens het CDA en alle andere partijen een amendement in om niet te snel hiervan af te stappen. De Wit: ‘Als deze vrijwilligers weg zijn, krijg je die niet snel meer terug!” Het amendement is aangenomen. 

Compostvat
Tjalling de Wit gaf aan dat het keukenmanagement erg belangrijk is voor het scheiden. De CDA-fractie is dan ook blij dat de suggestie van het verstrekken van biobakjes op aanvraag in het plan zit. Ook kunnen de inwoners tegen gereduceerd tarief een compostvat kopen voor € 25. De fractie vindt het jammer dat er wél een gratis GFT-container wordt aangeboden, maar niet een gratis compostvat. Niet alleen is een compostvat goedkoper, de kosten zijn incidenteel. Immers: bij een GFT-container moet deze nog altijd geleegd worden en de inhoud verwerkt. Minder afval is altijd het goedkoopst!. Hiertoe diende het CDA een amendement in, mede namens de fracties van GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie. Doordat VVD en Gemeentebelangen tegen het amendement stemden is dit amendement niet aangenomen.

Besluit
Met het nieuwe grondstoffenplan en de aangenomen amendementen zijn onder andere de volgende besluiten genomen:

  • GFT, PMD en restafval vanaf 2021 driewekelijks inzamelen en oud papier zeswekelijks;
  • De afvalstoffenheffing per huishouden wordt vanaf 2021 deels bepaald door het aantal ledigingen van de zwarte container;
  • Per huishouden kan vanaf 2021 een gratis extra GFT container worden aangevraagd;
  • Er komen vanaf 2021 geen extra inzamelingen meer van GFT in voor- en najaar. In plaats daarvan vindt er in mei, juni en juli één extra inzameling van GFT per maand plaats. (in deze maanden tweewekelijkse i.p.v. driewekelijkse inzameling van GFT);
  • Vanaf 2021: gescheiden inzameling van luiers en incontinentiemateriaal, zonder dat gescheiden verwerking mogelijk is (5 hoofddorpen);
  • De inzameling van oud papier gaat op de gebruikelijke wijze verder.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.