Wim Kamphuis

Voorzitter

T. 0528 361877
E.  wimkamphuis51@gmail.com
Woonplaats: Alteveer.

Beroep: zonder. Sinds september 2017 gepensioneerd (verenigings) directeur chr. Basisschool “De Wegwijzer” in Alteveer. Ik ben er trots op directeur geweest te zijn binnen een schoolvereniging die als éénpitter, tegen de heersende schaalvergrotingsgedachte in, solide onderwijs heeft verzorgd met aandacht voor de kinderen, uitgegroeid tot een volwaardig kindcentrum. Betrokkenheid bestuurders en korte lijnen zijn waarden om te koesteren.

Gehuwd met Aline Bakker. Vier uitwonende kinderen die zo verknocht zijn aan Alteveer en Kerkenveld dat ze alle vier in dit gebied een woning gezocht hebben, ondanks werk op veel verdere afstand.
Godsdienst: Protestantse Kerk Nederland.
Nevenfuncties: Voorzitter  zangersensemble Cantabile, Coördinator  matteüszangproject binnen de kerk.

Wat heb ik binnen het CDA gedaan?
Ik heb 13 jaar ervaring als raadslid voor het CDA in De Wolden met als aandachtsgebieden onderwijs en welzijn en de laatste periode; ruimtelijke ordening, waarbij mogelijkheid van wonen in kleine kernen mijn speciale aandacht had.
Op dit moment:
-- Lid van het bestuur van het CDA afd. De Wolden.
-- Congresganger namens afdeling de Wolden, die in Drents verband mede invloed uitoefent op de  besluitvorming tijdens landelijke congressen van het CDA.
-- Lid campagneteam ter voorbereiding raadsverkiezingen maart 2018.

Motivatie om mij kandidaat te stellen als raadslid voor nog een periode:
Het raadslidmaatschap heeft mij , naast mijn werk, altijd veel voldoening geschonken. Raadswerk kost erg veel tijd en daar ontbrak het vaak aan de afgelopen periodes.  Nu mijn werkzame periode erop zit, heb ik voldoende tijd waardoor ik mij goed kan voorbereiden op vergaderingen, maar ook actief kan deelnemen aan allerlei bijeenkomsten in De Wolden om te ervaren wat er in de samenleving speelt. Als vooruitgeschoven post van een politieke partij kun je als raadslid – lang niet altijd – het verschil maken voor inwoners.  Raad en college werken samen aan een goed bestuur in de Wolden.  Het college bestuurt beter, naarmate de raad kritisch is op wat er besloten wordt. Die kritische houding soms dwars tegen gedachte meningen ingaan en dan heel af en toe een punt scoren, is mij op het lijf geschreven.

Waarom CDA?
Ik heb de  kadercursus van het Steenkampinstituut van het CDA gevolgd, waarin het gedachtengoed van de partij, afgezet tegen andere politieke stromingen werd doorgespit.  Het CDA is geworteld in de Christelijke traditie, waarbij de overheid schild is voor de zwakken ( zorgzame samenleving ) Democratisch, aandacht en invloed voor het maatschappelijke middenveld en een Appèl aan burgers om mee te doen. Vanuit haar identiteit maakt het CDA politieke keuzes, waarbij de vier kernbegrippen nog steeds actueel zijn:
--Gespreide verantwoordelijkheid: ieder mens is verantwoordelijk voor zijn naasten en zijn omgeving.
-- Gerechtigheid : de overheid als schild voor de zwakke.
-- Rentmeesterschap: mensen moeten zorgvuldig omgaan met de aarde en meewerken om goede sociale verbanden in stand te houden. Ook generaties ons moeten het goed hebben met elkaar.
-- Solidariteit: Mensen hebben boodschap aan elkaar; goede sociale wetgeving nastreven.

Politiek lijkt een “ver van mijn bed show” voor veel burgers. Tot dat een veel eerder genomen besluit ons zèlf raakt en pas dan komen we in het geweer. Juist omdat politieke besluitvorming ertoe doet en ingrijpt in de samenleving, stel ik mij kandidaat voor het raadslidmaatschap. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.