Afvalbeleid

Nederland is op weg naar een meer circulaire economie, waarin hergebruik (gebruik in plaats van verbruik) van producten op termijn de norm is. Zover zijn we nog niet, maar de wereld van de afvalinzameling is al wel volop in beweging. Dit maakt nieuwe keuzes mogelijk, en misschien ook noodzakelijk. Wij kiezen voor een gemeente die de afvalinzameling organiseert, en bewoners, ondernemers en organisaties prikkelt en met goed voorbeeldgedrag inspireert om de hoeveelheid restafval terug te dringen. In de restafvalcontainer worden nog veel herbruikbare grondstoffen (68%) aangetroffen, zoals GFT, textiel en oud papier. Er kan dus beter gescheiden worden. Dit is voor onze inwoners financieel aantrekkelijk. Het CDA wil een afvalcoach inzetten om de inwoners te ondersteunen bij een betere scheiding.

Het CDA is er voorstander van dat de vervuiler betaalt. Bij het afvalbrengstation dient een weegbrug gerealiseerd te worden om betaling per kg te realiseren. Het is eerlijker betaling op weging dan op schatting te baseren.

Afval hoort niet in de openbare ruimte. Daarom willen we zo min mogelijk afvalbakken in de openbare ruimte. Van ondernemers mag gevraagd worden dat zij zwerfafval in de nabijheid van hun onderneming proberen te voorkomen.

We willen meer bekendheid geven aan het ploggen. Ploggen is een combinatie van joggen en het Zweedse woord 'plocka', wat 'verzamelen' betekent. Wandelend of joggend het zwerfafval verzamelen. Dat is goed voor de conditie en goed voor het milieu.

Het CDA wil een verbod op het oplaten van ballonnen in open lucht. Neerkomende ballonnen vormen een gevaar voor natuur en dier. Daarnaast dragen de in het water landende ballonnen bij aan het vergroten van de plasticsoep. Biologisch afbreekbare ballonnen zijn hiervoor géén alternatief, want ook hiervoor geldt dat het jaren duurt voor deze ballonnen zijn afgebroken. De gemeente heeft hierbij een belangrijke maatschappelijke voorbeeldfunctie. Daarom willen wij het verbod opnemen in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) en de evenementen verordening.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.