Landbewerken

Agrarische sector

Wij willen de agrarische sector een helder toekomstperspectief bieden. Boeren moet duidelijkheid en hulp worden geboden. De samenleving verandert. De boer moet zich realiseren dat de samenleving anders naar de sector kijkt dan tien jaar geleden. De transitie die de agrarische sector ondergaat is alleen vol te houden als er perspectief is en als deze uitdaging in gezamenlijkheid wordt aangegaan. Daarom werken we op dit punt samen met onze CDA-collega’s in de provincie en landelijk. 

Wij willen investeren in de ‘transitie naar een nieuwe landbouw’. Daarom wordt de aansluiting bij het innovatiecluster Agri & Food van de Regio Zwolle en de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe voortgezet. Zo kunnen ondernemers participeren in innovatieve projecten en worden ondersteund met kennis en advies. We hebben een positieve houding om de agrarische ondernemers te ondersteunen bij het opzetten van nevenactiviteiten. Het agrarisch natuurbeheer en het onderhouden van het landschap past bij de nieuwe landbouw.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.