Alcohol: Voorlichting over de gevaren van alcohol

Het gebruik van alcohol wordt als normaal gezien en door iedereen geaccepteerd. Het CDA is geen voorstander van het verbieden van zaken, noch van een zeer harde aanpak. Juist dan zien jongeren zich uitgedaagd om tot gebruik over te gaan. Wij kiezen voor een aanpak, waarbij wij hen serieus nemen en zelf verantwoordelijkheid laten dragen (in combinatie met hun ouders). Dit betekent investeren in voorlichting.

Op verschillende plekken in gemeente De Wolden zijn er keten waar jongeren samenkomen. Deze keten hebben een belangrijke functie als ontmoetingsplek voor jongeren. Het CDA vindt het belangrijk dat er aandacht is voor veiligheid in en om de keet en dat er voorlichting wordt gegeven over de schadelijke gevolgen van alcohol.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.