Armoede en schulden voorkomen

Wij willen dat zo min mogelijk kinderen in armoede opgroeien. We ondersteunen de gezinnen waar deze kinderen opgroeien met regelingen, speciaal gericht op kinderen. Hierdoor is het voor hen mogelijk om mee te doen op school, aan de digitale samenleving en kunnen zij deelnemen aan sport en cultuuractiviteiten.

Wij willen uithuiszetting vanwege schulden voorkomen, zeker wanneer het om gezinnen met kinderen gaat. Wij willen dat de (schuld)hulpverleningstrajecten vroegtijdig en effectief worden ingezet. Preventie en vroegtijdige aanpak voorkomen veel ellende later.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.