Bedrijventerreinen

Wij willen dat onze bedrijventerreinen goed bereikbaar en veilig zijn. De bedrijventerreinen zijn bedoeld voor onze lokale ondernemers. Uitgangspunt is dat bij iedere hoofdkern een bedrijventerrein beschikbaar is, waar lokale ondernemers zich kunnen vestigen. In de toekomstvisie van De Wolden moet duidelijk zijn waar uitbreidingsmogelijkheden van bedrijventerreinen liggen. Het extra (vracht)verkeer moet makkelijk aansluiten op de gebiedsontsluitingswegen zoals de N375 en N48. Wij zijn voorstander van snelle procedures en hanteren het Ja, mits principe bij ruimtelijke plannen.

Het CDA vindt dat ‘de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen vooral afhangt van de ondernemers zelf. Daarom willen wij een onderzoek naar de mogelijkheden voor parkmanagent voor ieder bedrijventerrein in De Wolden afzonderlijk. De ondernemers op de bedrijventerreinen weten zelf het beste waar de problemen liggen en hebben ook ideeën hoe ze het kunnen aanpakken. We stimuleren samenwerkingen op bedrijventerreinen onder andere om energieneutraal te worden.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.