Bibliotheek

Bibliotheek: een plek van ontmoeting

De fysieke omgeving kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bevorderen van contacten tussen inwoners: daarom zoeken we actief naar goede ontmoetingsplekken en we faciliteren die waar nodig. Hierbij kan gedacht worden aan gemeenschappelijke (multifunctionele) ruimtes, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Niet altijd het klassieke dorpshuis of het bibliotheekfiliaal; het kunnen ook kerken, kringloopwinkels of koffiecorners van supermarkten zijn. 

Iedereen hoort erbij. Het is belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten buiten de eigen ‘bubbel’. Dat draagt bij aan wederzijds inlevingsvermogen en empathie.

De bibliotheek is een kennisvoorziening die niet alleen voor jongeren, maar voor iedereen zo toegankelijk mogelijk moet blijven en daarbij met haar tijd meegaat. Wij zien de bibliotheek als ontmoetingsplek waar mensen van diverse achtergronden samenkomen om kennis op te doen en de kans krijgen al het moois te ontdekken dat literatuur, kunst en wetenschap ons te bieden hebben.

Het CDA De Wolden heeft zich de afgelopen jaren steeds verzet tegen de bezuinigingen op de bibliotheek. Het steunpunt Alteveer is gesloten, de fysieke collectie van Ruinen en Ruinerwold is gekrompen en er worden minder activiteiten georganiseerd. Wij willen een deel van de bezuinigingen ongedaan maken. Wij willen de fysieke collecties in Ruinen en Ruinerwold weer op peil brengen en voldoende budget vrijmaken voor het organiseren van de wegbezuinigde activiteiten.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.