Duurzame samenleving: minimaal effect op leefomgeving

Het opwekken van energie door middel van zon en wind heeft grote invloed op ons landschap. We willen dat de “Zonneladder” wordt toegepast. Eerst zon op het dak. Landbouwgronden en natuurgebieden worden zoveel mogelijk ontzien.

We kiezen voor meervoudige duurzaamheid. Onze schaarse grond wordt zoveel als mogelijk voor dubbel gebruik ingezet. We denken dan o.a. het overkappen van parkeerterreinen met zonnepanelen, opwek van wind en zon op dezelfde percelen en asbestdaken vervangen door een dak met zonnepanelen.

Wij zetten in op energiebesparing, daar waar mogelijk. Alle energie, die bespaard wordt, hoeft niet opgewekt te worden. Veel maatregelen (zoals warmtepompen) hebben pas zin na isolatie.

We willen dat de gemeente gebruik maakt van de uitzonderingsmogelijkheid om te kiezen voor behoud en aanleg van gasnetten in de gemeente. Dit is nodig voor de distributie van groen gas.

Het CDA De Wolden wil proeftuinen starten om ondernemers, woningcorporaties en initiatieven uit de samenleving te laten experimenteren met duurzame projecten. Wij willen in elk dorp samen met de inwoners van een wijk nagaan op welke wijze hun wijk duurzaam ingericht kan worden. Dat kan door pilots met woningisolatie, energiebesparing, installatie (hybride) warmtepomp en/of gebruik groen gas. We ondersteunen de plannen van het driemanschap ReestdalEnergie, N-tra en SEN om van De Wolden de eerste aardgasvrije gemeente van Nederland te maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.