Economie: een eerlijke economie

Wij maken serieus werk van een eerlijke en een duurzame economie. Een economie met ruimte voor lokaal ondernemerschap. Het is meer dan terecht dat de gemeente met lokale ondernemers gezamenlijk optrekt in de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, werkgelegenheid en scholing. Eerlijk ondernemerschap kenmerkt zich door bewust te zijn van de impact op de omgeving en door continuïteit op de langere termijn voorop te stellen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociaal ondernemerschap stimuleren we. 

Stimuleren van bedrijvigheid
Wij richten ons op het stimuleren van bedrijvigheid. We dragen bij aan het verbeteren van het ondernemersklimaat en het onderhouden van een goede relatie met het bedrijfsleven.
We willen één aanspreekpunt voor ondernemers (bedrijvencontactfunctionaris), die verantwoordelijk is voor het traject van vergunningaanvragen maar ook voor kansen en vragen. Daarnaast maken we het ondernemers makkelijk om kennis te maken met elkaar om zo het netwerk te vergroten, kennis te vergaren en zaken te doen. Dat doen we zowel digitaal als via fysieke bijeenkomsten.

Detailhandel
In de dorpen De Wijk, Ruinen, Ruinerwold en Zuidwolde willen we nieuwe winkels zo veel mogelijk vestigen in de bestaande centrumgebieden. 
Bij langdurige leegstand van winkelpanden kijken we naar andere bestemmingen van het vastgoed.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.