Gezondheid: Inzetten op preventie en gezond leven

Met de inzet van de Buurtteams zorgen we ervoor dat we de inwoners kennen. Vragen op gebied van wonen, welzijn, zorg en veiligheid worden vroegtijdig en samen opgepakt.

We werken volgens het principe van Positieve Gezondheid. Dat gaat uit van wat iemand belangrijk vindt in zijn leven en wat hij kan of wil leren. Maar ook over goed in je vel zitten, over omgaan met tegenslagen, over wonen en werken, contacten hebben en zinvol bezig zijn.

Met de sportfunctionarissen van het ‘Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)-team’ (https://www.dewolden.nl/sport/gezonde-jeugd-gezonde-toekomst-jogg) willen we een gezonde leefstijl voor jongeren makkelijk en aantrekkelijk maken. Jongeren (0-18 jaar), hun ouders en hun omgeving staan hierbij centraal. We zetten vroegtijdig preventieprogramma’s in tegen roken en drugsgebruik.

Sport zorgt ervoor dat mensen bewegen, maar het verbindt mensen ook. Wij versterken verenigingen en willen meer voorzieningen voor sport en beweging in de openbare ruimte. Hierbij kan gedacht worden aan een combinatie van sport- en speelvoorzieningen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.