Grondbedrijf

In het CDA programma is opgenomen, dat De Wolden voor kleinere woningbouwprojecten weer eigen risico drager moet worden. De reden waarom wij hiervoor kiezen kunt u lezen op pagina  8 van dit verkiezingsprogramma (Grondaankoop voor woningbouw). Projectontwikkeling betekent ook dat er meer risico gelopen wordt. Dit kan uiteraard positief en negatief zijn. Tot op heden is het positief resultaat van het grondbedrijf overgeboekt naar het eigen vermogen van onze gemeente. Wij zijn van mening, dat winsten binnen het grondbedrijf moeten blijven. Het grondbedrijf moet ingezet worden om de woonbehoeften van onze (toekomstige) inwoners te realiseren.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.