Woningbouw: bouwen op de goede plek

We kijken bij de woningbouw allereerst naar de mogelijkheden van herbestemming, transformatie en verdichting van de bebouwde omgeving. Pas daarna kijken we naar uitbreiding van woningen aan de dorpsranden. We benutten kansen om appartementen te realiseren dicht bij de dorpskernen. Dit kan de doorstroming op gang brengen.

We maken gebruik van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten om gronden aan de randen van de dorpen aan te kopen. Wij willen een actief grondbeleid door de gemeente. Actief grondbeleid houdt in dat de gemeente zelf de regie heeft bij de ontwikkeling. De gemeente voert de grondexploitatie uit. Hiervoor heeft de gemeente zelf de grond in eigendom (of verwerft deze), is opdrachtgever voor het bouw- en woonrijp maken en geeft de grond uit aan derden (bijvoorbeeld projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen en particulieren) met het doel om aan iedereen mogelijkheden te bieden voor een zelfstandige woonplek

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.