Handhaving --- doen wat je zegt

Het CDA wil dat de gemeente doet wat ze belooft. Dat geldt dus ook voor de afspraken die we maken ten aanzien van de openbare ruimte en het voorkomen van overlast. Het CDA pleit ervoor dat de gemeente over voldoende capaciteit van Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s) beschikt om toezicht te houden en waar nodig handhavend optreedt. De BOA’s zijn aangesteld om mede ervoor te zorgen dat afspraken die binnen de gemeente gemaakt zijn, gehandhaafd worden. Dit geldt ook voor het handhaven van bestemmingsplannen. Het mag echter niet zo zijn dat de handhaving zelf tot irritatie van de inwoners gaat leiden. Het CDA kiest er dan ook voor een duidelijke prioriteitstelling op de taken van de BOA’s en deze te laten aansluiten op behoeften van de inwoners. Handhaving vergt keuzes, omdat de capaciteit nu eenmaal altijd beperkt is.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.