Inclusie beleid en anti-discriminatie

Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin iedereen meedoet, ongeacht culturele achtergrond, gender, leeftijd of beperkingen. Het beleid van de gemeente moet erop gericht zijn dat iedereen volwaardig kan deelnemen aan het maatschappelijk leven. De Wolden is een regenbooggemeente en wij dragen dit actief uit: Ieder mens is waardevol en doet er voor ons toe!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.