Leefomgeving: veilig en aantrekkelijk

De positieve effecten van groen op onze gezondheid zijn bewezen. Mensen met een groene woonomgeving voelen zich gezonder. Wij willen de groene openbare ruimte aantrekkelijker maken om te bewegen, te zijn en te ontmoeten.

Door als gemeente het groen zoveel mogelijk ecologisch te onderhouden en chemische middelen te verbieden geven we het goede voorbeeld. Ecologisch bermbeheer resulteert onder andere in het natuurlijk bestrijden van de Eikenprocessierups.

De gemeente moet actief overlast van een giftige plaagsoort als het Jacobskruiskruid tegengaan en verdere verspreiding van schadelijke invasieve soorten zoals de Japanse Duizendknoop tegengaan en bewoners hierbij ondersteunen en faciliteren.

De inrichting van de openbare ruimte mag niet het sluitstuk zijn van economische activiteiten in de omgeving. De zorg voor een aantrekkelijke en toegankelijke inpassing in de omgeving is een vast onderdeel van ontwikkelopgave.

Iedereen moet op een veilige manier op pad kunnen. De openbare ruimte moet veilig zijn, door bijvoorbeeld het toepassen van slimme verlichting. Openbare ruimtes en gebouwen, voetpaden en wegen moeten goed toegankelijk zijn voor rolstoelers, blinden en minder valide mensen. Hindernissen worden gesignaleerd en verholpen.

De gemeente ondersteunt collectieve oplossingen die inwoners zelf bedenken om beter voor elkaar te kunnen zorgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.