Minimabeleid

Wij willen de meest kwetsbaren in de samenleving helpen om hun maatschappelijke en financiële positie te verbeteren.
Het zelfstandig voorzien in eigen inkomsten is de stip op de horizon waarnaar gewerkt moet worden. Mensen, die vanuit de bijstand gaan werken, gaan er in de meeste gevallen financieel op vooruit. Sommige huishoudens gaan er echter juist op achteruit, waardoor de prikkel om te gaan werken afneemt. Een meedoen-premie bij re-integratie kan een goed instrument zijn om die prikkel toch te bewerkstelligen voor deze groep. De premie is een financiële stimulans om te gaan werken en zorgt voor een tijdelijk overbrugging na het wegvallen van (sommige) gemeentelijke regelingen. Bij deze armoedeval willen we dat de werkcoach en/of financieel consulent de mensen nog enige tijd begeleiden, totdat ze het echt zelf weer kunnen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.