Heide

Natuur en landschap

De Wolden heeft veel mooie natuur en schitterende landschappen. Daar waar de natuur kwetsbaar is, zal zij moeten worden ondersteund en beschermd. Naast de intrinsieke waarde is natuur van waarde voor inwoners en toeristen. Het CDA vindt het daarom belangrijk dat de natuur zoveel mogelijk toegankelijk is.

Het buitengebied is een samenspel van agrarische activiteiten en natuur. Samen vormen zij het landschap. Het CDA vindt de landschappelijke diversiteit, het natuurschoon, fraaie doorzichten en de karakteristieke gebouwen belangrijk. Het landschap is één van de grootste kwaliteiten van onze gemeente. Onze ambitie is om het landschap mooi te houden en nog aantrekkelijker te maken. Dat vraagt om evenwichtige omgang tussen de verschillende spelers in het veld.

Wij willen dat er zorgvuldig met het landschap in De Wolden wordt omgegaan. Het afgelopen decennium is minimaal 10 % van de houtwallen in De Wolden verdwenen. Wij vinden dat illegale bomenkap moet worden voorkomen. Daarom willen we strenge handhaving van het bomenkapbeleid. Daar waar gekapt wordt, is herplantplicht noodzakelijk. Wij willen herstel- en onderhoudswerkzaamheden bij de agrariërs neerleggen, die daarvoor een financiële vergoeding kunnen krijgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.