Oudere

Ouderen: Aandacht en zorg voor onze ouderen

We zetten ons in om eenzaamheid onder onze inwoners, en met name ook bij ouderen, zoveel mogelijk tegen te gaan. Het programma Eén tegen eenzaamheid (www.eentegeneenzaamheid.nl) heeft als doel om de trend van eenzaamheid onder ouderen te doorbreken. Wij doen dit door met andere partners eenzaamheid eerder te signaleren. We zetten extra in op het bevorderen van contact tussen ouderen en jongeren.

Wij zetten in op het behoud van voorzieningen zoals een huisarts, supermarkt, pinautomaat, bibliotheek en dorpshuizen in de dorpen. Dorpshuizen waar buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten en kunnen leren kennen zijn onmisbaar. Dit kunnen ook plekken zijn waar andere zorgverleners dicht bij de mensen kunnen werken. We ondersteunen en stimuleren projecten die generaties en culturen met elkaar in contact brengen.

Vervoersmogelijkheden voor senioren en mensen met een beperking moeten binnen de gemeente op orde zijn. We brengen de bestaande mogelijkheden onder de aandacht. Hierbij is ook aandacht voor maatschappelijke initiatieven zoals De Wolden Vervoert.

Wij willen meer variatie in het aanbod van woonvormen voor ouderen in de nabijheid van zorg. Hofjes, kleinschalige appartementencomplexen zijn een aantrekkelijk alternatief voor ouderen die wel op zichzelf willen blijven wonen, maar niet langer de zorg voor een heel huis willen hebben. Dit bevordert ook de doorstroming op de woningmarkt. We ondersteunen verpleeghuizen die ruimte nodig hebben om uit te breiden. We willen het oprichten van zorgcoöperaties faciliteren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.