Participatie -- Inwoners doen mee

Participatie moet echte participatie zijn, inwoners moeten mee kunnen denken over oplossingen in hun directe omgeving of inbreng kunnen leveren aan beleidsnota’s. De gemeente is er immers voor haar inwoners.

Veel projecten van inwoners uit De Wolden werden in de afgelopen acht jaren beloond met een subsidie uit het fonds Initiatiefrijk De Wolden. Hierdoor werd het mogelijk voor inwoners om initiatieven met betrekking tot de leefbaarheid in hun woonplaats te realiseren. Het CDA wil het fonds ook de komende jaren graag voortzetten en wil de subsidieregeling structureel opnemen in de begroting.

Het CDA is voor het uitdaagrecht (Right to challenge). Als inwoners een project sneller, goedkoper of met meer draagvlak uit kunnen voeren dan de gemeente, moet hiervoor ruimte worden gegeven.

Initiatief uit de samenleving voorrang geven moet normaal worden. De gemeente hoeft niet alles zelf te doen. Bij zoveel mogelijk projecten moet de gemeentelijke organisatie zich afvragen of zij zelf aan de slag gaan of dat ideeën van de inwoners uitgevoerd kunnen worden. Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. Een groep inwoners van Ruinerwold maakt plannen voor de herinrichting van het evenemententerrein in Ruinerwold. Het CDA ondersteunt de plannen, mits deze haalbaar en betaalbaar zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.