Sport en spel

Actief bewegen met sport en in speel- en beweegtuinen
Een vitale gemeenschap is een gemeenschap die –letterlijk - in beweging is. Het CDA zal dan ook de initiatieven in het kader van de breedtesport blijven steunen, onder andere die voor ouderen.

Bij de uitvoering van het De Woldens Sportakkoord hebben de sportfunctionarissen van de gemeente een taak in de uitvoering en ondersteuning.

Speeltuinen en speelbossen kunnen uitgebreid worden met beweegtuinen voor ouderen. Hiermee leggen we de verbinding tussen jong en oud.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.