Veiligheid en veilige leefomgeving

Mensen moeten zich thuis, beschermd en geborgen voelen. Dit geldt te meer voor gezinnen met kinderen en ouderen. Wij richten ons in het bijzonder op het tegengaan van criminaliteit die een grote impact heeft op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de samenleving, zoals ondermijning en woninginbraken. Maar ook op thema’s als verkeersoverlast, veilige schoolomgeving en openbare ruimte.

Wij zorgen dat buurten veilig zijn. Daarbij stimuleren we bewoners actief te zijn in de buurt en we verhogen de mogelijkheden voor bewoners om medeverantwoordelijkheid te dragen. We verhogen het vertrouwen in organisaties, de bekendheid van de professionals, zoals de buurtteams en de samenwerking in de buurt.

Mensen zelf vormen de basis voor veiligheid en leefbaarheid. Initiatieven zoals buurt WhatsApp-groepen en buurtouders die jongeren aanspreken, stimuleren we. 

Afgelopen jaren stijgt het aantal burenruzies en met het vele thuiswerken door coronamaatregelen ontstaan soms ergernissen tussen buren. Wij zetten samen met woningcorporaties in op wijkcoördinatoren en buurtbemiddeling in plaats van escalatie en de gang naar de rechter.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.