Verenigingen

Wij maken ons sterk voor een vitaal verenigingsleven. Verenigingen met al hun vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Hier leert jong en oud om samen te werken, om te gaan met teleurstellingen, en verantwoordelijkheid te nemen.

Het CDA wil het aanvragen van vergunningen voor verenigingen vereenvoudigen. Benodigde vergunningen zijn bij voorkeur doorlopend (zodat deze niet periodiek verlengd hoeven te worden).

Er moet voldoende ruimte zijn voor de plannen en ideeën van verenigingen en clubs. Initiatiefrijk De Wolden kan hierin ondersteunend zijn.

Verstrekken van kleine subsidies (bijvoorbeeld onder €5000) krijgen een lichte verantwoordings-plicht. Dus zonder uitgebreide administratie en regels.

Daar waar voorzieningen onder druk staan worden deze bij voorkeur ingericht voor meerdere gebruikers (multifunctioneel gebruik).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.