Wandel- en fietspaden veilig en aantrekkelijk

Goede bereikbaarheid stelt mensen in staat om te participeren in de samenleving en draagt bij aan verbetering van de leefomgeving. Op korte afstanden is de fiets een aantrekkelijk, schoon en gezond vervoermiddel. Wij kiezen voor een veilig en fijnmazig fietsnetwerk.

Met de elektrische fiets neemt het bereik van de fiets als vervoermiddel toe. Vooral in het woon-werkverkeer leidt dit tot nieuwe kansen. Wij willen dat de belangen van de gemeente goed vertegenwoordigd worden bij de aanleg van snelfietspaden. Goede en veilige fietsverbindingen vanuit de dorpen naar Meppel en Hoogeveen zijn belangrijk. Hierbij moet aandacht zijn voor steeds grotere aantallen snelfietsen, waaronder de speedpedelecs.

Fietsveiligheid is een punt van aandacht. Daar waar zich kansen voordoen willen wij fietspaden breder maken. Bij aanleg van nieuwe fietspaden houden we hier rekening mee.

Bermen langs wandel- en fietspaden moeten goed onderhouden worden. Geen lang overhangend gras meer, geen laag overhangende takken en het bladvrij houden van de fietspaden in de herfst.

De aanleg van fietspaden gebeurt volgens de prioritering in het fietsplan. Daarnaast willen wij de aanleg van een recreatief fiets/wandelpad langs de Spiekampenweg (Nijstad tot Lubbingeweg).

Het fietspad Linde naar Zuidwolde moet eindelijk eens aangelegd worden. Wij willen een aparte fietsbrug over de N48. Dit is de enige bespreekbare optie. Een fietspad over het ecoduct is niet mogelijk en fietsstroken op het krappe viaduct is vanwege de verkeersveiligheid niet aanvaardbaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.