Wegen: samen veilig op weg

Wegen moeten Duurzaam Veilig worden ingericht. Binnen Duurzaam Veilig Wegverkeer draait het om het voorkomen van ongelukken oftewel preventie. Wij zijn daarom voor eenduidige snelheden binnen de bebouwde kom (30 km/h) en buiten de bebouwde kom op de erftoegangswegen. (60 km/h). Op gebiedsontsluitingswegen kan harder worden gereden (80 km/h). Bij wegenonderhoud kan de weginrichting volgens het Duurzaam Veilig principe worden meegenomen, zodat de kosten laag blijven.

Wij zijn voor duurzame innovaties bij de aanleg en onderhoud van wegen. Wegen moeten van voldoende kwaliteit zijn. Uitstel van onderhoud leidt tot een slecht wegdek, tot verkeersonveilige situaties en hoge kosten in de toekomst.

Kapot gereden bermen moeten worden hersteld met bermverhardingen en/of andere oplossingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.