Woningbouw: voldoende woningen

Wonen: ruim baan voor starters, doorstromers en senioren
Voor het CDA is het woonbeleid gericht op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk.

Er zijn op dit moment te weinig geschikte woningen. Het tekort aan betaalbare woningen heeft geleid tot torenhoge prijzen voor koophuizen en jarenlange wachtlijsten voor een huurwoning. Wij willen extra aandacht voor de lastige positie van starters, senioren, mensen met een kleine portemonnee en eenpersoonshuishoudens bij het vinden van een geschikte huur- of koopwoning.

Wij spreken liever over volkshuisvesting in plaats van over woningmarkt. Wonen is een fundamenteel recht, een fundamentele behoefte en kan niet alleen aan de markt worden overgelaten.

Om de wachtlijsten voor een woning weg te werken is voor de korte termijn meer (sociale) woningbouw nodig. Daarom blijven we daar aandacht voor houden. Een woningbouwcoöperatie is er bovenal voor het realiseren van een betaalbare huurwoning. Zowel voor ouderen als voor jongeren, en kleine huishoudens (een of twee personen).

Starterswoningen, die als starterwoning gebouwd zijn, moeten voor deze markt beschikbaar blijven. De woningen moeten dan niet alsnog kunnen worden omgebouwd tot duurdere woningen.

Wij kiezen voor ‘bouwen voor de eigen behoefte’. We willen bij nieuwbouwwoningen zo veel mogelijk voorrang voor inwoners van de gemeente.

We maken ruimte voor alternatieve woonvormen, zoals hofjes voor ouderen, tiny houses en woonprojecten die door bewoners zelf worden ontwikkeld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.