Zorg en ondersteuning voor wie dat nodig heeft.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) omvat veel soorten zorg en ondersteuning.  Zoals hulp bij het huishouden, dagbesteding voor ouderen met dementie of voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Naast een aantal algemene voorzieningen, moet maatwerk altijd mogelijk zijn.

Waardevolle maatschappelijke initiatieven, waarbij mensen zelf de zorg voor elkaar organiseren, verdienen extra ondersteuning en aandacht. Als mensen het zelf willen organiseren vindt het CDA dat mensen de ruimte moeten krijgen om dat te doen.

Wij willen dat de gemeente de mogelijkheid krijgt om een eigen bijdrage te kunnen heffen voor hogere inkomens. Maar we willen stapeling van zorgkosten voor middeninkomens voorkomen en de zorgkosten voor de lagere inkomens betaalbaar houden.

Het CDA wil meer bekendheid van de stichting Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning (OCO) in onze gemeente. Cliëntondersteuners van Stichting OCO bieden onafhankelijke, vertrouwelijke , vrijblijvende en gratis ondersteuning voor alle inwoners van gemeente. Zij helpen bij het regelen van zorg of hulpverlening.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.