Zorg: Steun voor wie een ander helpt, zoals mantelzorgers

Mantelzorgers hebben het soms zwaar. Een goede afstemming tussen professionals, mantelzorgers, vrijwilligers en zorgvrager is van groot belang. Wij vergroten de mogelijkheden om af en toe op adem te komen. Dat doen we door meer bekendheid te geven aan ondersteuningsmogelijkheden, zoals respijtzorg. Wij houden contact met mantelzorgers. Zij worden regelmatig in het zonnetje gezet met het mantelzorgcompliment. Voor jonge mantelzorgers is er speciale aandacht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.