Sociaal domein

We zijn voor elkaar geschapen. Het gezin is de grondstructuur voor de hele samenleving: we groeien daar in op en we houden elkaar vast. Ook in onze gemeente staat het kind met ouders voorop. Zij zijn onze eerste zorg. Ook kwetsbare jongeren, volwassenen met psychische problematiek en slachtoffers van de overheid die geven wij niet op, maar willen we zoveel tegemoet komen. Het CDA wil dat er geen uitkeringen meer worden gekort of gestopt, zonder dat een medewerker van de gemeente een fysiek huisbezoek heeft gebracht. Dat is de enige mogelijkheid om inzicht in de problemen te krijgen en om te ontdekken of er sprake is van onmacht of onwil. Voor ons is dat een sociale economie gekoppeld aan een eerlijke rechtsstaat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.