11 maart 2023

Nieuwsbrief maart 2023

“Samen de schouders er onder en aan de slag”

 

Een uitnodiging van de Commissaris van de Koning dhr. Brok met het dringend appèl  om het “wij” en het “samen” groter te laten zijn dan het “ík” en het “ego”. (zie hier de link naar de brief van CdK dhr. Brok)

De interne problemen kwamen voor het eerst op 28 september 2022 naar buiten, toen tijdens het interpellatie debat er een motie werd ingediend met als strekking dat het vertrouwen in de burgemeester werd opgezegd.

Deze motie werd aangenomen met 10 stemmen voor en één stem tegen, namelijk die van het CDA Terschelling. Deze “vertrouwensbreuk” heeft overduidelijk een andere aanleiding dan alleen verschil van mening over het toetsingskader bij de evenementen visie, de motie lag immers al klaar voor behandeling van dit agendapunt.

Wat de werkelijke reden/redenen zijn, daarover wordt druk gespeculeerd.

PvdA en Samen Terschelling staken in de vergadering van 25 januari 2023 de hand in eigen boezem en steunden het CDA in de oproep in haar motie om de aanbevelingen gedaan in het rapport Faber ter harte te nemen.

Sleutelwoorden daarin: Zelfreflectie en Coaching.

Tot op heden blijken Plaatselijk Belang en VVD hiertoe niet in staat te zijn en de wil ontbreekt om te komen tot het doorvoeren van verbeteringen in de onderlinge verhoudingen.

Naast dat door deze situatie mensen beschadigd worden, levert het ook een slecht bestuurbaar eiland op en kunnen  de eilanders en Terschelling geconfronteerd  worden met een onevenredig hoog kostenplaatje. Terwijl dit te voorkomen is.

Van meet af aan heeft het CDA Terschelling zich op het standpunt gesteld dat problemen op volwassen wijze uitgepraat moeten worden.

Wij blijven op het standpunt staan dat wij als raad een oplossing moeten vinden.

In lijn met het in vorige nieuwsbrief uitgesproken standpunt onderschrijven wij de aanbevelingen uit het rapport Faber.

 

Wij moeten als raad de handschoen oppakken en zelf de oplossing zoeken in het “wij” en “samen”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.