Verkeer

Voor een veilig verkeer moeten knelpunten worden aangepakt. Het samengaan van druk en zwaar verkeer met voetgangers en fietsers moet veiliger en overzichtelijker. De bestaande voorzieningen voor parkeren zijn onvoldoende en moeten sterk worden uitgebreid en verbeterd. Een betrouwbare en stabiele veerverbinding is van groot belang voor Terschelling.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.