Leefbaarheid

De inzet van het CDA is, samen met u, zorgvuldiger om te gaan met de inrichting van Terschelling. De druk van wonen, werken en voorzieningen is groot. Het maken van plannen voor een evenwichtiger verdeling van de beschikbare ruimte is noodzakelijk. Het agrarisch areaal op Terschelling mag niet verder worden opgeofferd. Volkshuisvesting is voor het CDA een speerpunt.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.