Bestuurbaarheid

De gemeente heeft als taak om wonen en werken mogelijk te maken. De samenleving verwacht van de gemeente een goede dienstverlening. Daar hebben onze inwoners recht op; als gemeente ben je er voor je inwoners.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.