Sociale zorg

Het CDA ziet nemen van verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar als een fundament voor onze samenleving. De inzet van vrijwilligers is substantieel op ons eiland. We kennen een burenplicht die al eeuwen bestaat. Het CDA zet zich in voor activering en het faciliteren van maatschappelijk initiatief.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.