Het CDA

CDA natuurlijk voor Terschelling  

In de, bijna afgelopen, periode van 2014 tot 2018 is het CDA onderdeel geweest van de coalitie. In deze periode hebben we onze verantwoordelijkheid genomen en met twee andere partijen samen gewerkt. Die afgelopen vier jaren kenmerken zich door een politiek stabiele situatie. We hebben constructief gewerkt aan het oplossen van de vragen die we voor ons kregen. Op die manier hebben we heel wat dossiers en vraagstukken bij de hand gehad en verder gebracht.

Op deze wijze willen we graag verder werken en we hebben ons huidige programma dan ook gebaseerd op de afgelopen periode.

Daarnaast is het zo dat ons verkiezingsprogramma gebaseerd is op de uitgangspunten en de waarden van het CDA.

De afgelopen periode hebben de raadsleden en de wethouder van het CDA zich volop ingezet ten dienste van het eiland, met als steun in de rug ons bestuur en de leden van onze schaduwfractie. Wij willen graag ook de komende raadsperiode keihard aan het werk voor het welzijn en de welvaart van ons eiland.

In de afgelopen coalitieperiode zijn we nadrukkelijk bezig geweest met een visie op de nabije toekomst van ons eiland. Het resultaat is de beleidsvisie TS 25. Het CDA staat hier helemaal achter en we hanteren dit visiedocument als een leidraad voor plannen en voornemens. We hebben onze uitgangspunten voor het beleid getoetst aan TS 25 en we willen dat ook op die manier in de praktijk brengen.

We hebben vertrouwen in de toekomst en het CDA wil zich blijven inzetten voor deze prachtige gemeente en dit unieke eiland. Ons eiland kenmerkt zich door een lange historie en daardoor een eigen cultuur. Daarnaast is onze natuur een zeer belangrijk gegeven.

Ons landschap, met de afwisseling van dorpen, polder, bossen en duinen zijn ons dierbaar. Net als de verschillende tradities en gebruiken. Het ene kan niet zonder het andere en maken het eiland tot wat het is.

Dit koesteren en bewaren we graag en we willen er met respect mee omgaan, dat is de inzet van het CDA en dat zal ook de komende periode zo zijn.

Met vertrouwen de toekomst in

Namens het CDA Terschelling

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.