18 maart 2023

Persbericht maart 2023

Persbericht
Op dinsdagavond 14 maart zijn de fractievoorzitters van de gemeenteraad
van Terschelling op de hoogte gebracht van de inhoud van de open brief die
Plaatselijk Belang Terschelling en de VVD hebben verstuurd. In dat gesprek
hebben wij de naam van de nieuwe wethouder mogen vernemen en is deze
zelfs aangeschoven.

In deze brief van de coalitie wordt met geen woord gerept over het rapport
van Mevr. Faber, sterker nog de schuld wordt uitsluitend bij de burgemeester
gelegd.

Ook het aanstellen van een wethouder die op papier maar 0,2 fte heeft,
maar 3 tot 4 dagen op het eiland aan het werk zou zijn is volgens ons niet
alleen onwenselijk, maar gezien de achtergrond van de persoon ook een
dolksteek richting onze burgemeester. Zeggen dat je wilt werken aan herstel
en ondertussen deze persoon aanstellen staat wat ons betreft haaks op
elkaar.

Aan deze door de coalitie geopperde constructie wensen de fracties van de
PvdA, Samen Terschelling en het CDA niet mee te werken.
De fractie’s van de PvdA, Samen Terschelling en het CDA willen duidelijk zijn.
Het rapport van Geke Faber dient het uitgangspunt te zijn! De aanbevelingen
hierin zijn duidelijk wij moeten allemaal aan het werk. Raad, College en de
Burgemeester. Dit hebben wij allen duidelijk kenbaar gemaakt in de
raadsvergadering van 25 januari en daar houden wij ons aan vast.

De brief van de Commissaris van de Koning was ook duidelijk. Bespreek
nogmaals het rapport Faber in het openbaar en ga alsnog aan de slag met de
aanbevelingen uit dit rapport.
Dit onderschrijven wij en is voor ons de enige weg.

Wij zullen dan ook in het presidium een voorstel doen om het rapport Faber
weer te bespreken in een openbare raadsvergadering. In dat debat zullen wij
als gehele raad moeten bepalen welke aanbevelingen worden overgenomen.

 

PvdA Terschelling:
Jan-Willem Adams Aukje Schol
Fractievoorzitter.

Samen Terschelling:
Gossen Bos. Klaas Smit
Fractievoorzitter.

CDA:
Hendrik Klaas van der Wielen.
Fractievoorzitter.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.