Het water staat bij een deel van ons Cultureel erfgoed aan de lippen. De komende periode wordt in Culemborg gewerkt aan een omgevingsvisie, een herziening van het erfgoedbeleid en een kerkenvisie. Dit is volgens het CDA Culemborg dan ook hét moment om het behoud van het Cultureel erfgoed op de agenda te zetten. Zonder monumentale gebouwen als het oude stadhuis, de kerkgebouwen en het Elisabeth Weeshuis zou onze binnenstad er heel anders uitzien en functioneren.


Rondgang monumentale pronkstukken

Het behoud van Cultureel erfgoed begint bij het gesprek met betrokkenen. De lokale CDA fractie nodigde daarom Culemborgse organisaties en provinciale Statenleden uit voor een werkbezoek. Tijdens het werkbezoek werden zes monumentale pronkstukken in de binnenstad bezocht. Naast een afvaardiging van het Elisabeth Weeshuis Museum, de Stichting Elisabeth Weeshuis (Protectoren), de Raad van Kerken en een makelaar waren er vertegenwoordigers van de vijf monumentale kerkgebouwen: de Rooms Katholieke Barbarakerk, de Evangelisch Lutherse Kerk, de Grote of Barbarakerk, de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Oud-Katholieke Kerk aanwezig.

Kansen en uitdagingen voor Cultureel erfgoed
Duidelijk werd dat meerdere kerken het maar net lukt om de gebouwen in stand te houden. Binnen nu en tien jaar staan zij voor de onmogelijke situatie dekking te moeten vinden voor grote uitgaven aan het onderhoud/ verduurzaming en herstel van inrichtingselementen. Gerhard Bos, lijsttrekker voor het CDA Gelderland  liet weten dat deze monumentale kerkgebouwen veel meer zijn dan een hoop stenen. “Het zijn plekken waar mensen rouwen en trouwen. Dat mag niet verloren gaan.” Ook kwamen veel mooie voorbeelden naar voren over multifunctioneel gebruik van de gebouwen naast de gebruikelijke vieringen. Denk aan het drie weekenden durende evenement 'Heilige Huisjes' in het kader van Culemborg 700, de kunstroutes, opera’s, concerten, opvoeringen, manifestaties, maar ook aan het hergebruik van het Elisabeth Weeshuis.

CDA raadslid Marco van Zandwijk, initiatiefnemer van het werkbezoek, kijkt terug op een geslaagde rondgang. “Het werkbezoek moet ons helpen om zicht te krijgen hoe wij hier in de omgevingsvisie rekening mee moeten gaan houden”. Daarnaast hoopt het CDA dat het ook een vliegwiel mag zijn voor het samen oppakken van de uitdagingen die er liggen voor het Cultureel erfgoed. Het hebben van een gezamenlijk plan zal het bovendien gemakkelijker maken om bij de provincie en het rijk op (financiële) steun te kunnen rekenen. “Een samenhangende kerkenvisie, is zeker met een oog op de toekomst dan ook een goede volgende stap”, aldus van Zandwijk.

Verkort verslag van deze bijeenkomst is hier te downloaden.
Uitgebreid verslag van deze bijeenkomst zal worden meegegeven aan het college.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.