06 maart 2017

CDA kandidaat Kamerlid van den Anker bezoekt Culemborg

Gerard van den Anker is jarenlang wethouder in Maasdriel en wil zijn kracht en drive inzetten in de Tweede Kamer. Op vrijdag 3 maart bezocht hij samen met Jaap van Dam, directeur KleurrijkWonen en enkele CDA leden twee Culemborgse projecten: BonVie en het Chopinplein en omgeving.

In De Ontmoeting in BonVie vertelt fractievoorzitter van het CDA Culemborg Nicolien de Geus het volgende: ‘ In Culemborg wordt binnenkort de Woonvisie vastgesteld. Een visie waarin ruimte is en moet zijn voor voldoende betaalbare huurwoningen, goede mogelijkheden om door te stromen, duurzaamheid en leefbare wijken’. Een visie is mooi, maar er zijn ook zorgen. Mensen voelen zich onveilig, kunnen geen passende woonruimte vinden of hebben door een stapeling van gebeurtenissen schulden en dreigen uit hun huis gezet te worden.

Zorgen die kandidaat Kamerlid van den Anker herkent als wethouder Volkshuisvesting. Hij wil wat doen aan deze zorgen en zegt hierover: “Het CDA wil de vastgelopen huurwoningmarkt lostrekken. Huren zijn te hard gestegen, waardoor de betaalbaarheid onder druk is komen te staan. Ook is de toewijzing van huurwoningen inkomensafhankelijk geworden, waardoor bijvoorbeeld twee inkomens minimum jeugdloon al te veel verdienen om in aanmerking te komen voor een  sociale huurwoning. Kopen lukt voor die doelgroep niet i.v.m. aanscherping hypotheekregels, waardoor er een grote groep tussen wal en schip raakt". Van den Anker maakt zich verder hard voor betaalbare en levensloopbestendige seniorenwoningen en verduurzaming van de huidige woningvoorraad. Hierdoor dalen de woon/energielasten voor bewoners, wat de betaalbaarheid ten goede komt.

Tijdens de rondleiding geeft van Dam aan dat  BonVie en het Chopinplein mooie projecten zijn. Waarin, naast wonen, ook is geïnvesteerd in verschillende aspecten van ontmoeten, activiteiten en zorg voor alle leeftijden. KleurrijkWonen investeert graag in leefbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit van woningen. Maar dit wordt niet altijd gemakkelijk gemaakt door landelijke regelgeving. Een signaal wat van den Anker ook meeneemt naar den Haag.

Lees op het profiel van Gerard den Anker meer over de (regionale) drijfveren om actief te willen worden als Kamerlid voor het CDA.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.