02 augustus 2017

CDA pleit voor integrale aanpak energie

Het CDA Culemborg maakt zich zorgen over de manier waarop de gemeente te werk gaat bij het initiatief windmolens te plaatsen in het Lage Veld. De CDA fractie ging in gesprek met omwonenden. Op basis van dat gesprek stelde het vragen aan het college en de provincie.

Raadslid Ten Tije: "We maken ons zich met name zorgen over de wijze waarop het proces verloopt. Het tegenovergestelde van hoe wij het graag zouden zien vindt nu plaats: bewoners worden tegen elkaar uitgespeeld, er is weinig transparantie en veel onrust. En dat terwijl voor de energieopgave breed draagvlak juist onmisbaar is." De aanpak van de gemeente om te focussen op wind in een 'windvisie' en de ruimte die deze visie geeft, lijken belangrijke oorzaken van de onrust en onduidelijkheid.

Op basis van gestelde vragen heeft het college laten weten dat zij bekend is met de ontwikkelingen en dat de standpunten lijken te verharden. De gemeente gaf aan met inwoners en betrokkenen in gesprek te gaan. Het is niet bekend of dat gesprek al geweest is.

Voor een eventuele plaatsing van windmolens is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Wanneer de gemeenteraad redenen heeft om niet akkoord te gaan met een aanpassing van het bestemmingsplan kan een initiatiefnemer naar de provincie stappen. De kans dat eventuele windmolens er dan toch komen is denkbaar. Het CDA vindt de zorg van omwonenden over de rol van de provincie dan ook terecht. De gemeente moet er alles aan doen om hier zelf over te kunnen blijven beslissen.

Voor het CDA is het vaststellen van een windvisie (die vooraf gaat aan een aanpassing van het bestemminsgplan) nu te vroeg. Het CDA ziet een visie op wind nog steeds graag integraal onderdeel uitmaken van een bredere gemeentelijke visie op de energie opgave. Een visie op energie gaat ook over zon, geothermie, warmte en energiebesparing. Een integrale aanpak was voor het CDA ook één van de redenen om eerder dit jaar het initiatief te nemen om samen met andere partijen een lokale Klimaattop te organiseren.

In de integrale visie moet duidelijk worden welke energie-ambities we als gemeente hebben, hoe we die willen bereiken en welke prioriteiten we daarbij stellen. Daar hoort ook een verstandige visie bij op de vraag: willen we Culemborg zelfstandig klimaatneutraal maken of pakken we dit samen met de regio op?


De ontwerp Windvisie en andere stukken zijn hier te downloaden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.