Ook in Culemborg zijn in de afgelopen maanden op meerdere plekken in het buitengebied schapen gedood en verwond aangetroffen door toedoen van een wolf. Marco van Zandwijk Raadslid voor het CDA in Culemborg heeft het college van B&W van Culemborg vragen gesteld over de actuele wolvenproblematiek en deze toegespitst op de Culemborgse situatie.

Inwoners in het buitengebied van Culemborg zijn door de gemeente per brief op 30 april j.l. geïnformeerd over deze situatie. In deze brief worden mogelijke houders van schapen gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid om dieren te beschermen tegen de aanvallen van een wolf. Daarnaast worden inwoners in de brief gewezen op de mogelijkheden van een schadevergoeding op het moment dat de wolf schade zou hebben aangericht bij (zowel bedrijfsmatig als hobbymatig gehouden) landbouwhuisdieren.

CDA commissie lid Gert-Jan Koolen, zelf veehouder in het buitengebied, constateert dat de aanwezigheid van de wolf aanleiding is voor het ventileren van veel, soms lijnrecht tegenover elkaar staande standpunten van bijvoorbeeld natuurorganisaties, politieke bestuurders en schapenhouders. Het open landschap waarmee wij in het buitengebied te maken hebben laat zich niet afrasteren. Wanneer de wolf zich hier definitief zou gaan vestigen zou dat voor meerdere collega’s betekenen dat zij wellicht moeten gaan stoppen als schapenhouder.

Statenlid Arjen Tolkamp deelt zijn mening. Tolkamp: “Het is niet te doen om heel Gelderland af te rasteren. Wij pleiten daarom voor duidelijkheid: bepaalde gebieden zijn voor de wolf en andere zijn wolfvrij.” Het CDA Gelderland heeft daarom vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten om tot wolfvrije gebieden in Nederland te komen. Tolkamp: “Als (hobby)boer in Rivierengebied of de Achterhoek sta je nu machteloos. Dat willen wij niet langer.”

Lees de gestelde vragen aan het college

Lees ook bericht op CDA Gelderland.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.